Фактологическа информация

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Как се подава жалба до Европейския съд по правата на човека – обяснителна бележка
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Съвет на Европа
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Координатна информация за Агенцията по вписванията
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Координатна информация за арбитражните съдилища в България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Координатна информация за Българската фондова борса
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: БФБ
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Координатна информация за Комисията по търговия и зищита на потребителите
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КТЗП
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Координатна информация за Министерството на икономиката по видове дирекции
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Координатна информация за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Координатна информация за митническите учреждения на територията на Република България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Координатна информация за съдилищата в България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Координатна информация за Централен Депозитар АД
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Централен Депозитар АД
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Официални празници и почивни дни през 2014 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Официални празници и почивни дни през 2015 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Официални празници и почивни дни през 2016 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Официални празници през 2017 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Официални празници през 2018 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Официални празници през 2019 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Официални празници през 2020 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Официални празници през 2021 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Официални празници през 2022 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Официални празници през 2023 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Пътуване в Европа
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Информационен център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-19

 Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2023 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Списък на арбитрите по вътрешни дела, разглеждани от арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: АС при БТПП
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Списък на арбитрите по международни дела, разглеждани от арбитражния съд при Българската търговско - промишлена палата
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: АС при БТПП
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Списък на инвестиционните посредници
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани от съда за синдици в производство по несъстоятелност по Търговския закон
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Списък на лицензираните оценители
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Списък на нотариусите, вписани в регистъра на Нотариалната камара
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Нотариална камара
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Списък на публичните дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Списък на чуждестранните търговски представителства
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Отменени

Общо: 31 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА