Фактологическа информация

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 IBAN номера на сметките за сетълмент на участниците в RINGS
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство, валидни към 01.01.2023 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Валутни курсове за периода 1 януари 2014 г. - 30 декември 2014 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Валутни курсове за периода 1 януари 2015 г. - 29 декември 2015 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Валутни курсове за периода 1 януари 2016 г. - 29 декември 2016 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Валутни курсове за периода 1 януари 2017 г. - 22 декември 2017 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Валутни курсове за периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Валутни курсове за периода 1 януари 2019 г. - 31 декември 2019 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Валутни курсове за периода 1 януари 2020 г. - 31 декември 2020 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Валутни курсове за периода 1 януари 2021 г. - 31 декември 2021 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Валутни курсове за периода 1 януари 2022 г. - 31 декември 2022 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Валутни курсове за периода 1 януари 2023 г. - 31 декември 2023 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Валутни курсове за периода 1 януари 2024 г. - 18 юли 2024 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-19

 Валутни курсове за целите на статистическата и счетоводната отчетност
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-19

 Диференцирани осигурителни вноски за Фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2021 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Информация за Европейския съюз на официалните езици на страните членки
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Информация за пътниците, преминаващи през държавната граница на Република България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Как се подава жалба до Европейския съд по правата на човека – обяснителна бележка
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Съвет на Европа
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Какви данъци и осигуровки обслужва Националната агенция за приходите?
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Календар на осигурителя за 2023 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Календар на счетоводителя за 2023 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-18

 Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 април до 31 декември 2022 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Основни разпоредби на Закона за счетоводството във въпроси и отговори
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Официални празници през 2021 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Официални празници през 2022 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Официални празници през 2023 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Пенсионноосигурителни дружества, лицензирани за осъществяване на дейност у нас към 31 март 2021 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Размер на командировъчните пари за страната
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Размер на командировъчните пари за чужбина
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Командировъчни пари на екипажи на кораби, плаващи по море под чуждо и българско знаме
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Командировъчни пари на екипажите на въздухоплавателните средства, които летят с национални и регистрационни знаци на Република България, включително екипажите на „Авиоотряд 28“
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Командировъчни пари на екипажите на корабите, плаващи по р. Дунав
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Командировъчни пари на персонала на сухоземни транспортни и специални средства
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Координатна информация за Агенцията за финансово разузнаване
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Координатна информация за Българската народна банка
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

 Координатна информация за финансовите институции с регистрация на територията на Република България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-22

 Координатна информация за лицензираните застрахователи
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

 Координатна информация за Министерството на финансите
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

 Координатна информация за митническите учреждения на територията на Република България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Координатна информация за посолствата на държавите членки на Европейския съюз в България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-22

 Координатна информация за търговските банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки в страната и чужбина
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-24

 Координатна информация на лицензираните банки и клонове на чуждестранни банки в Република България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-18

 Координатна информация на Националната агенция за приходите
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-22

 Координатна информация на регистрираните одитори в България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Координатна информация на регистрираните одитори - специализирани одиторски предприятия в България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Къде и как да зададем въпрос на данъчните?
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Максимален размер ("таван") на пенсиите
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 януари до 31 март 2022 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Минимална работна заплата за страната за периода 01.04.2001 г. - 01.01.2023 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Минимални и максимални размери на осигурителен доход и осигурителни плащания за 2022 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Нови кодове за вид плащане, в сила от 01.01.2013 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-06

 Общи индекси на потребителските цени
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-19

 Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху максималния осигурителен доход за страната
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху минималния осигурителен доход за страната
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-02

 Официални празници и почивни дни през 2014 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Официални празници и почивни дни през 2015 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Официални празници и почивни дни през 2016 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Официални празници през 2017 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Официални празници през 2018 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Официални празници през 2019 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Официални празници през 2020 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Потребителски кредити, предоставяни от търговските банки в България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Прагове на вътреобщностно придобиване, приложими в страните членки на европейския съюз
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Прагове на дистанционни продажби, приложими в страните членки на европейския съюз
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Пътуване в Европа
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Информационен център на ЕС
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-19

 Размер на ставките на корпоративния данък в европейските държави
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Институт за пазарна икономика
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Размери на ставките на данъка върху добавената стойност, приложими в страните членки на Европейския съюз
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Разпределение на осигурителните вноски по фондове на ДОО за 2021 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2023 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Речник по Евроинтеграция
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Списък на банките – попечители по КСО
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-18

 Списък на дейностите, които подлежат на облагане с патентен данък
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-22

 Списък на държавите, с които България има сключени спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Списък на застрахователните брокери
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-18

 Списък на инвестиционните посредници
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-18

 Списък на основните норми за разход на гориво на личните МПС, при пътуване в командировка
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Списък на приложимите Международни счетоводни стандарти (Международни стандарти за финансово отчитане) и разясненията към тях
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Списък на приложимите МСС (МСФО) и разясненията към тях (към 30.06.2014 г.)
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 Списък на публичните дружества
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-18

 Списък на утвърдените одитори, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователите съгласно чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: КФН
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-22

 Списък на регламентите, с които са извършени изменения в МСС (МСФО) и разясненията към тях (към 30.06.2014 г.)
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 Списък на свободните безмитни зони в България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-22

 Списък на сметките, открити в банките, обслужващи ТД "Големи данъкоплатци и осигурители"
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-18

 Списък на сметките, открити в банките, обслужващи териториалните дирекции и офисите на Националната агенция за приходите
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-18

 Списък на страните, които възстановяват данък на местни лица
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Списък на телефонните номера за жалби, предложения и сигнали от данъкоплатци
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Списък на фирми-фантоми без съдебна и данъчна регистрация
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ГДД при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Срокове за съхранение на счетоводна и търговска документация, и за погасяване на публични вземания по давност (в сила от 01.01.2023 г.)
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Таблица за размера на осигурителните вноски за Държавното обществено осигуряване (ДОО), за Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравното осигуряване (ЗО) и за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) по осигурени лица, и разпределение меж
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-11

 Таблица на обезщетенията и други суми или плащания, върху които не се правят осигурителни вноски за Държавното обществено осигуряване
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Телефонни номера за информация за местните данъци и такси по общини
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Трудов календар при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден през 2023 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Фиксирани курсове на еврото и на валутите на държавите от еврозоната към българския лев, валидни към 01.01.2015 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-12

 Фиксирани курсове на еврото и на валутите на държавите от Еврозоната към българския лев, валидни към 03.01.2011 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Отменени

Общо: 97 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА