ЕПИ Търговско и облигационно право

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.
 

Информационни модули: Тематичен обхват:
 Нормативни актове
 Съдебна и арбитражна практика
 Административна практика
 Авторски публикации
 Административно-правни процедури и приложни документи
 Съдебни искове "Търговско право"
 Фактологическа информация

Съдържание:

Общо: 7 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА