Несъстоятелност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Незабавно действие на решението за откриване на производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Костов
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-19

 Въпроси във връзка с погасяване на задълженията в производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Григор Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-18

 Методът на Алтман във фазата на откриване на производство по търговска несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

 Критични бележки по процесуалните аспекти на реформата на търговската несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Инструменти за ранно предупреждение и достъп до информация при вероятност от несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Действие на решението за обявяване в несъстоятелност на акционер спрямо участието му в АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Павлевчев
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Съдебна практика на ВКС по чл. 647 от Търговския закон
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Правното положение на кредиторите в производството по несъстоятелност след последните изменения и допълнения на Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Актуални проблеми на производството по несъстоятелност след последните изменения в Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Костов
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Общ преглед на промените в Търговския закон относно производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Съдебна практика на ВКС по чл. 646 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

 Съдебна практика на ВКС по чл. 646 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Допустимост и предпоставки за договорното прихващане и искове за оспорването му в производство по несъстоятелност по Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Въпроси на търговската несъстоятелност в светлината на актуалната практика на Върховния касационен съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 Особени случаи на осребряване имуществото на длъжника в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Някои специфични въпроси относно възнаграждението на синдика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Някои критични забележки по отношение на проекта за Закон за несъстоятелност на физическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жаклин Комитова
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Надзорният орган като орган на оздравяването при открито и прекратено производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тихомир Николов
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Публичната продан на вещи и права от масата на несъстоятелността - основен способ за осребряване на имуществото на длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Надзорен орган при стабилизиране на предприятието на търговеца (длъжника)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тихомир Николов
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Нужните промени в търговската несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Ганчев
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Разпределение на осребреното имущество в производството по несъстоятелност - принципи, предпоставки и ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Откриване на производство по несъстоятелност и положението на кредиторите, които са страни по заварени дела срещу длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Производство по стабилизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Герджиков
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Транспониране на Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за преструктуриране и несъстоятелност в българското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Практически проблеми при одобряване на сметката за разпределение в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 За правото на кредитора на въззивна жалба срещу решението за откриване на производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Възобновяване на спряното производство по несъстоятелност - актуални практически проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Кредиторите - свързани лица с длъжник в производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Ипотеката и правото на собственост в хипотези на прекратяване на производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Държавата и общините като кредитор в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Възобновяване на производство по несъстоятелност, прекратено поради съдебно утвърден план за оздравяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тихомир Николов
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 По въпроса за съотношението между индивидуалното и универсалното принудително изпълнение и издаваните постановления за възлагане на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Конституционни и законови аспекти на прихващането в банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Способи за защита правата на третите лица в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Първо събрание на кредиторите - развитие на уредбата и практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Налагане на обезпечителна мярка при оздравяване или стабилизиране на предприятието на длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тихомир Николов
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Възобновяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл. 632, ал. 2 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Погасяват ли се вземанията срещу длъжника, непредявени в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Отговорност на органите за управление на търговско дружество при незаявяване на несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Надзорният орган при оздравяване на предприятието според съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тихомир Николов
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Присъединяване на кредитори към молбата за откриване на производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Влязлото в сила разпределение на съдебния изпълнител при открито производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Ефектът от извънредните мерки върху осребряването в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Проблеми на правоприлагането по двата въпроса, поставени в тълкувателно дело № 2 от 2018 г. на ОСТК на Върховния касационен съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Възстановяване на предплатените суми за покриване на разноските в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Разпределение на масата на несъстоятелността - правила и практики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Критичен поглед върху съдебни решения, присъждащи обезщетения на вложители в Корпоративна търговска банка за неприлагане от страна на Българската народна банка на приложимото право на Европейския съюз с директен ефект в областта на гарантираните влогове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валери Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Разпределение на масата на несъстоятелността - правила и практики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Задължително съдържание на плана за стабилизация - срокове, условия и начини за плащане на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Предявяване вземанията на чуждестранните кредитори в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Погасяват ли се непредявените в производството по несъстоятелност вземания на кредиторите, когато то е прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 от Търговския закон?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Задължението на синдика по чл. 36 от Регламент 848/2015 като алтернатива на откриването на вторично производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владислав Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Справедливото удовлетворяване на кредиторите в светлината на последните изменения в Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Изисквания към молбата за откриване на производство по стабилизация на търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Грозданов
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Изисквания към фигурата на довереното лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Чия собственост e непродаденото имущество на търговското дружество след прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване от търговския регистър?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Доверено лице. Същност на института
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Производството по несъстоятелност след Тълкувателно решение № 1 от 03.12.2018 г. по тълк. д. № 1/2017 на ОСТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Сключване на договор за продажба на търговско предприятие или на обособена част от него, когато това е предвидено в план за оздравяване или в план за стабилизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодор Генев
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 За продажбата на търговско предприятие като оздравителен и стабилизационен способ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодор Генев
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Конституционно дело № 11 от 2018 г. по повод несъстоятелността на КТБ АД (н.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Терзийска
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Търговското качество на субектите като предпоставка за откриване на производство по несъстоятелност и стабилизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тихомир Николов
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Отменителни и специални искове при попълване на масата на несъстоятелността в производството по Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Попълване на масата на несъстоятелността в производството по Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Неизплатените трудови възнаграждения като основание за откриване на производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Несъстоятелност на физически лица - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Островски
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Несъстоятелност на физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Островски
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Установяване на свръхзадлъжнялост и неплатежоспособност на длъжника в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Отхвърляне на молбата за откриване на производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Действие на решението за откриване на производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Приложимост на чл. 620, ал. 5 от Търговския закон в охранителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Кръшкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Продължаване на индивидуалното принудително изпълнение при открито производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Конкуренция между производството по несъстоятелност и изпълнение по Закона за особените залози върху търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Производството по несъстоятелност и правата на обезпечения кредитор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Новите моменти при провеждане на първото събрание на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Обратно действие на закона при новоуредени фактически състави
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Актуални промени в производството по несъстоятелност в светлината на Тълкувателно дело № 1 от 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Радослав Маринков
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Производство по стабилизация - Органи и участници в производството по стабилизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Производство по стабилизация - Фази на производството по стабилизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Производство по стабилизация - Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Нови правила в производството по несъстоятелност - Органи и участници в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Нови правила в производството по несъстоятелност - Засилена защита за обезпечения кредитор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Нови правила в производството по несъстоятелност - Осребряване на масата на несъстоятелността и разпределение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Нови правила в производството по несъстоятелност - Фаза по предявяване и приемане на вземанията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) - Нови правила в производството по несъстоятелност - Откриване на производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 За таксите на частния съдебен изпълнител като вземане в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Нови презумпции за неплатежоспособност в търговската несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадинка Недкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Новите моменти в установителния иск по чл. 694 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 За правния интерес на трето лице да встъпи в чужд исков процес и в частност в исковото производство по чл. 694 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 За съотношението между понятията неплатежоспособност и свръхзадълженост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Енчо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Влияние на производство по несъстоятелност в чужбина спрямо висящия в Република България изпълнителен процес срещу длъжника (съобразно новоприетия Регламент (ЕС) № 2015/848)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Някои усложнения при предявяването и приемането на вземанията в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Подлежи ли на спиране индивидуалното принудително изпълнение при откриване на производство по несъстоятелност спрямо длъжник по реда на Регламент № 1346/2000 г.?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Процесуални гаранции за упражняване на правата на новоконституирани страни в производството по чл. 637, ал. 3 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Присъединяване на кредитори към молбата за откриване на производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Допустимо ли е сключване на извънсъдебно споразумение в хода на оздравителното производство?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 За приложимостта на отменителния иск по чл. 647, ал. 1, т. 6 от Търговския закон по отношение на договор за особен залог, обезпечаващ собствен дълг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Анализ на съдебната практика относно прилагането на чл. 627 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Радослав Маринков
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 251 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА