Професионална квалификация и преквалификация

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>
 Преглед на промените в Закона за професионалното образование и обучение от ноември 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Европейско финансиране за доброволчески дейности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите от началото на 2016 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Новата наредба за обучението чрез работа или т.нар. „дуално“ обучение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Въпроси и отговори по прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вилислава Станчева-Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 „Пътеката на валидирането“ според Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Как да напишем перфектно мотивационно писмо?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станиела Ламбринова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Проект “По-близо до работа” по схема на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станиела Ламбринова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Проект „По-близо до работа“ по схема на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станиела Ламбринова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Национално рамково споразумение за реализация на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антоанета Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Проект “Красива България” ще продължи своята дейност и през 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валерия Ботева
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Нова Наредба за студентските стажове в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Малакова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Промени в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Промени в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Промените в Закона за професионалното образование и обучение и пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Предоставяне на европейски субсидии за обучение и стажуване на безработни младежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дарина Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Промени в Закона за насърчаване на заетостта, с цел подобряване условията за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Промените в Закона за насърчаване на заетостта за подобряване на условията за посредническа дейност по наемане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Агенцията по заетостта и бизнеса - партньори на пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01

 Реализацията на програма “Клио” - стъпка към повишаване на заетостта и опазване на културното наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивета Михайлова-Джекова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Стажуването според Препоръката на Съвета на ЕС от 10 март 2014 г. относно Рамката за качество на стажовете - обект на актуалните промени в Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искра Петрова-Трифонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Проект „Професионално обучение и мотивация с цел постигане на пригодност за заетост“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любов Попова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Националната програма “Възобновяване И опазване на българската гора” - цели, обхват, реализация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислава Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Проектът “Шанс за работа” - в помощ на безработните младежи до 29 години и безработните хора на възраст над 50 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искра Петрова-Трифонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Програми и мерки за обучения от работодателя - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Нови законодателни мерки за насърчаване на заетостта на младежите - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Задължително обявяване на свободни работни места в териториалните поделения на Агенцията по заетостта - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Национален план за действие по заетостта през 2014 г. - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Регулираните професии в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искра Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Национален план за изпълнение на Eвропейската гаранция за младежта 2014 - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антоанета Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Правоотношенията при временна работа и приложението на европейските регламенти в областта на социалната сигурност към трудовия договор с предприятие за временна заетост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Националният план за действие по заетостта през 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Националният план за действие по заетостта през 2014 г. - Повече работни места, по-малко безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Европейската инициатива “Гаранция за младежта” - Нови предизвикателства, нови решения на Агенцията по заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Лозанова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г. - Рамка за изпълнение на политиката за заетост в страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антоанета Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Актуализираната стратегия по заетостта на България за периода 2013-2020 г. - Основни цели и приоритети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антоанета Цонева
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Кога трудов стаж, придобит на територията на трети страни, не може да бъде признат и зачетен по българското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Четвърти глобален доклад на Международната организация на труда относно детския труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Чолашка
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Промени в технологията за работа на дирекциите “Бюро по труда”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Актуални промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Насърчаване на заетостта на “бели работни места”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Особености на посредническата дейност по наемане на работа в България и в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Актуални промени в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Промени в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 България ще следва европейските препоръки за осигуряване на заетост на младите хора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Предоставяне на посреднически услуги на регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” търсещи работа лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Комитетът за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси“ одобри преразпределяне на спестения финансов ресурс към действащите схеми за заетост и обучение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Наталия Ефремова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Девета регионална конференция на Международната организация на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станимира Парапунова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Управление на цикъла на местни проекти в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Осигуряване на повече субсидирана заетост за уязвимите групи от населението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Най-чести пропуски при подготовката на проекти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мира Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Нови възможности за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 EURES услугите в общия спектър на услуги на Агенцията по заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Славка Радева
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Регистрация на предприятията, които осигуряват временна работа - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Процедура по информиране на държавни и общински органи при масово уволнение - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Регистрация на лицата, които търсят работа - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Права на лицата, които търсят работа - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Национален план по заетостта през 2013 г. - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

 Националният план за действие по заетостта през 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Споразумението между Агенцията по заетостта и програмата “Глоб@лни библиотеки - България” - Директен достъп до информация за услугите по заетостта и ОП “Развитие на човешките ресурси”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дора Ганева
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Уведомяване при извършване на масови уволнения на работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Националният план за действие по заетостта през 2013 г. - Повече работни места, по-високо качество на работната сила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от началото на 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Сътрудничество на пазара на труда между дирекциите “Бюро по труда” и предприятията, които осигуряват временна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Прогнозиране на потребностите и обучение на работната сила - австрийският опит и приложението му в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искра Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Новата схема "Подкрепа за заетост" по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" осигурява стимули за работодателите да наемат безработни лица от уязвими групи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дора Ганева
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Сто и първа редовна сесия на Международната конференция на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станимира Парапунова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Реализиране на програма "Старт на кариерата" през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искра Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Промени в операциите, одобрени на 10-то редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОП “Развитие на човешките ресурси”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Делибашева
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Стартират нови процедури по приоритетни оси 1 и 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Делибашева
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Съвременни възможности за обучение: Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лина Костадинова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Мерки за социална и професионална интеграция на жертви на трафика на хора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Национална инициатива “Работа за младите хора в България” - 2012 -2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Системата за осигуряване на връзка между образованието и обучението и потребностите на пазара на труда в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Кръстев
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики - Проект по ОП “Развитие на човешките ресурси”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искрен Ангелов
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Квалификационни услуги и обучения за заети лица - Схема в отговор на нуждите от квалифицирана работна ръка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Делибашева
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Новите промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Задълженията на работодателите за информиране на поделенията на Агенцията по заетостта - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Регионални органи по заетостта - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Работа на чужденци в България - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Национален план по заетостта за 2012 г. - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Промени в Закона за насърчаване на заетостта през 2011 година - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Кредитни продукти за финансиране на микро и малки фирми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислава Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Оценка на въздействието на въвеждането на регулаторен режим при регистрацията на предприятия, които осигуряват временна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Националният план за действие по заетостта през 2012 г. - Мерки за стабилизиране и развитие на пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Допълнения в Кодекса на труда и в Закона за насърчаване на заетостта относно временната работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Какви удостоверения са необходими за работа в страна-членка на Европейския съюз по професия, нерегулирана на територията на Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Трудова заетост на граждани на трети страни на територията на България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марияна Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Европейски услуги за заетост EURES
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Видинска
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Трудовите борси - Пряк посредник за контакт на работодателите с търсещите работа лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Захариева
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Посреднически услуги по наемане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Трудова заетост - Къде е България в Европейския съюз?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Посреднически услуги на Агенцията по заетостта във връзка с професионалната реализация и интеграция на възпитаниците на Домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи и Социалните учебно-професионални центрове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Промените в условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Калчев
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Нова актуализация на Националната класификация на професиите и длъжностите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Схемата „Социални иновации в предприятията“ - Още една възможност за участие на работодателите в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Делибашева
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Новите промени в Закона за насърчаване на заетостта регламентират наемането на висококвалифицирани специалисти от трети страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Ваучери за обучение - Изменения и допълнения в механизма за прилагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искра Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Микрофинансиращата институция ДЖОБС ЕАД - Една възможност да осъществите своята идея и Вашият бизнес да получи финансиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислава Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>

Общо: 330 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА