ЕПИ Труд и социално осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.
 

Информационни модули: Тематичен обхват:
 Нормативни актове
 Съдебна и арбитражна практика
 Административна практика
 Авторски публикации
 Административно-правни процедури и приложни документи
 Съдебни искове "Трудово право"
 Фактологическа информация

Съдържание:

Общо: 7 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА