Държавна служба

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>
 Особености на трудовия договор за работа в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Новите положения в Закона за противодействие на корупцията относно служителите в администрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Отлагане ползването и погасяване по давност на платения годишен отпуск, според Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 Издаване на акт за назначаване на кандидата, класиран на първо място в конкурсната процедура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Преназначаване на служител при трансформиране на длъжността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Деклариране на несъвместимост и проверка на декларациите за несъвместимост на лица, заемащи публични длъжности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 За статута на служителите в политическите кабинети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Прекратяване на временното преназначаване на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 За допълнителните условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Прекратяване на служебното правоотношение срещу уговорено обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Преназначаване на държавен служител на по-ниска длъжност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Нов норматив за численост на политическия кабинет на министър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Запазване на служебното правоотношение при преобразуване на администрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Относно делегирането на правомощия по служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Кога е налице несъвместимост при изпълнението на държавна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Нов начин при подбора на държавни служители, в сила от 1 януари 2022 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Ползване на отпуск от държавен служител при условията на вътрешно съвместителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Трябва ли служителят да възстанови изплатената му сума за представително облекло, в случай че не е уволнен, а напуска сам
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Подлежи ли на оценяване държавен служител, който е в изпитателен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Деклариране на обстоятелства при изпълнение на държавна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Относно изпълнението на изискването за професионален опит при назначаване на държавни служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Увеличение на заплатите на служителите в някои административни структури
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Управление на проекти и програми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Новият Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Работа от разстояние за държавните служители в условията на извънредно положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Подбор при мобилност на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Актуални промени в подзаконовата нормативна уредба на държавната служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Специфики в правоотношенията на кметовете на общини, райони и кметства, на кметските наместници и общинските съветници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Ролята на длъжностната характеристика при служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Конфликтът на интереси като основание за прекратяване на трудовия договор със служител в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Ролята на оценката при служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Срок за изпитване по Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Задължени лица по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 За промените в заплащането в администрацията, в сила от 1 януари 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Определяне на заплатата на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Назначаване на държавна служба след проведен конкурс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Професионален опит или ранг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Вътрешна мобилност на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Право на отпуск за обучение на държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Мобилност на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 При тормоз на работното място имате право да сезирате Комисията за защита от дискриминация и/или компетентния съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Томов
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Кариерно развитие в държавната служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Непрекъсваемост на държавната служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Отстраняване на държавен служител от работа, поради наказателно преследване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Уредбата за декларациите на служителите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Професионален опит, който се изисква за заемане на длъжност в държавната адинистрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Относно правото на представително и униформено облекло на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Oтносно правото на платен годишен отпуск на държавен служител с намалена работоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Между длъжността "директор" на детска градина и публичната длъжност "общински съветник" има съвместимост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Срок за изпитване по Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация - наличие на несъвместимост с изпълняваната работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Промени в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, в сила от 6 юни 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Промени в Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Нови специфични длъжности в областта на информационните технологии - за всички структури в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Неспазването на принципите на АПК и несъответствието с целта на закона при съкращаването на длъжности, заемани от държавни служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Полина Цокова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Наближава време за окончателна оценка на изпълнението на работещите в администрацията за 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Общата администрация вече е без длъжност „държавен експерт“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Новата уредба на служебното правоотношение при непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Същност и правна уредба на конфликта на интереси за лица на публични длъжности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 За правото на стачка на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Още за промените в Закона за държавния служител, насочени към усъвършенстване на правната рамка - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Преглед на промените в Закона за държавния служител - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 За заплатите на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Допълнителни условия, на които трябва да отговарят държавните служители, за да бъдат назначени на държавна служба, и необходими документи за заемане на съответната длъжност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Нарушения на дисциплината, дисциплинарна отговорност, наказания и изисквания за налагането им по Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Заплащане на извънредния труд на държавните служители в дните на официални празници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 За държавен служител има ограничения и по съребрена линия, и по сватовство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Oценка на изпълнението на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Прекратяване на служебното правоотношение по инициатива на органа по назначаването срещу уговорено обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Променливото работно време вече е законово регламентирано и в Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Несъвместимостите на общинските съветници и кметовете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Правно положение на кметовете и общинските съветници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Правно положение на кметовете и общинските съветници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Промените в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Относно задължението за ползване на отпуск от кандидатиралите се за участие в местни избори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Промените в Наредбата за административното обслужване целят облекчаване на гражданите и бизнеса при заявяването на услуга пред административния орган
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Преминаване на държавна служба в друга администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Условия и ред за командироване на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Резервната листа при конкурсите за държавни служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Прекратяване на служебното правоотношение в случаите на несъвместимост с държавната служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Заплащане на извънредния труд на държавните служители в дните на официални празници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 За правото на възражение на служителя срещу определената му оценка при атестирането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Способи за повишаване в държавна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Подсъдност на делата за незаконно прекратяване на служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Основни правила и етапи при оценяване на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Ползване на отпуск от държавните служители и възможности за прекъсване на отпуска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Особености при провеждането на конкурс за главен секретар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Възстановяване на незаконно уволнен служител по реда на Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Правила за изплащане на обезщетения и възнаграждения съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Как се подготвя и изменя длъжностната характеристика на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Законосъобразност на прекратяването на служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Наближава време за окончателна оценка на изпълнението на работещите в администрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Съобщаване на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Какви обезщетения дължи органът по назначаването при прекратяване на служебното правоотношение с държавен служител при съкращаване на длъжността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 За несъвместимостите на лицата, заемащи публични длъжности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Несъвместимост между служебно и трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Последици при нарушаване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Служебната книжка - Същност, съдържание и съхранение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Прекъсване ползването на платения годишен отпуск на държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 За правото на отпуск на държавните служители при участие в избори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невяна Кънева
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>

Общо: 328 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА