Автори / източници
Цвета Димитрова

Намерен 1 документ

Нови измерения за активни мерки на пазара на труда, подкрепени от проект на Световната банка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26