Автори / източници
Георги Ганчев

Намерен 1 документ

Принудително отчуждаване на земеделски земи и имоти ­ частна собственост, за държавни и общински нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Ганчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28