Автори / източници
Ваня Борисова

Намерени 45 документа
подредени по дата на публикуване

Финансови предизвикателства - Индекси на българския капиталов пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Финансови предизвикателства - Измерване пулса на капиталовите пазари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Финансови предизвикателства - Капиталовият пазар в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Финансови предизвикателства – Хеджиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Финансови предизвикателства - Суапове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Финансови предизвикателства - Деривативи и внедрени деривативи - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Финансови предизвикателства - Деривативи и внедрени деривативи - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Финансови предизвикателства - Деривативи - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

Финансови предизвикателства - Деривативи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Финансови предизвикателства - Финансови инструменти с променлив доход
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Финансови предизвикателства - Спекулативни облигации и привилегировани акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Финансови предизвикателства - Емитенти и рискове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Финансови предизвикателства - Емитенти на дълг на финансовите пазари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Българският капиталов пазар (15 октомври ­ 15 ноември)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Финансови предизвикателства - Финансови инструменти на паричния пазар - 3/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Българският капиталов пазар (15 септември ­ 15 октомври)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Финансови предизвикателства - Финансови инструменти на капиталовия пазар - 1/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Българският капиталов пазар (15 август ­ 15 септември)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Българският капиталов пазар (15 юли ­ 15 август)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Финансови предизвикателства - Финансови инструменти на капиталовия пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Финансови предизвикателства - Финансови инструменти на паричния пазар - 2/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Българският капиталов пазар (15 юни ­ 15 юли)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Финансови предизвикателства - Финансови инструменти на паричния пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Българският капиталов пазар (15 май ­ 15 юни)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Финансови предизвикателства ­ Финансови инструменти на паричния пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Българският капиталов пазар (15 април ­ 15 май)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Финансови предизвикателства. Финансови инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Българският капиталов пазар (15 март - 15 април)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Финансови предизвикателства - Финансови пазари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Българският капиталов пазар (15 февруари ­ 15 март 2006 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Финансови предизвикателства ­ Активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Българският капиталов пазар (15 януари ­ 15 февруари 2006 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Българският капиталов пазар в началото на 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Българският капиталов пазар през 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Българският капиталов пазар (15 октомври ­ 15 ноември)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Българският капиталов пазар (15 септември ­ 15 октомври)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Българският капиталов пазар (15 август ­ 15 септември)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Българският капиталов пазар (15 юли ­ 15 август)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Българският капиталов пазар (15 юни ­ 15 юли)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Българският капиталов пазар (15 май ­ 15 юни 2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Българският капиталов пазар (15 април ­ 15 май 2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Доверително управление на финансови активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Българският капиталов пазар (15 март ­ 15 април 2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Доверително управление на финансови активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Българският капиталов пазар (15 февруари ­ 15 март 2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ваня Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24