Автори / източници
Цветалина Петкова, д-р

Намерен 1 документ

За прилагането на чл. 8, ал. 3 от Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветалина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24