Автори / източници
Пресиана Ненкова, д-р

Намерен 1 документ

Финансовите взаимоотношения на държавата и общините в България като елемент на фискалната децентрализация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пресиана Ненкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24