Автори / източници
Ярослава Генова, д-р

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Задължения на предприятието ползвател към работника или служителя, изпратен от предприятие, което осигурява временна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ярослава Генова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Физическото лице като работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ярослава Генова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Осигуряване на едноличен търговец, работещ и по трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ярослава Генова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Месечна добавка за социална интеграция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ярослава Генова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Осигуряване на едноличен търговец, работещ и по трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ярослава Генова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Новата помощ при бременност по Закона за семейни помощи за деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ярослава Генова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30