Автори / източници
Слави Кралев

Намерени 11 документа
подредени по дата на публикуване

Преглед на общата селскостопанска политика на ЕС – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Слави Кралев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Преглед на общата селскостопанска политика на ЕС – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Слави Кралев
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Национални доплащания към директните плащания за земеделски производители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Слави Кралев
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Опростяване на правната уредба на Общата организация на пазара на земеделски продукти в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Слави Кралев
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Реформата на Общата организация на пазара на плодове и зеленчуци в ЕС и възможностите на българските производители ­ Част II
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Слави Кралев
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Реформата на Общата организация на пазара на плодове и зеленчуци в ЕС и възможностите на българските производители - Част I
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Слави Кралев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Ред за подаване на заявления от земеделските производители за получаване на директни плащания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Слави Кралев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Задължения на България за събиране и докладване на ценова информация след присъединяването към ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Слави Кралев
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Директни плащания за земеделските производители след присъединяване на страната към ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Слави Кралев
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Интервенция на зърнения пазар в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Слави Кралев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Подпомагане на организации на производителите на плодове и зеленчуци в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Танева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29