Автори / източници
Весела Кирова

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

Прилагане на европейското законодателство относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център – 4
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център – 4
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Безплатна услуга за разрешаване на презграничните проблеми на граждани и юридически лица, породени от неправилното прилагане на европейското законодателство от националните администрации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Регламент № 1612/68/ЕИО за свободата на движение на работници в Общността вече е директно приложим и в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Европейската здравна карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Европейската здравна карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29