Автори / източници
Антон Михайлов

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

„Апетитът към риск“, в контекста на изпирането на пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

Проверки на инвестиционни посредници. Правомощия на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Видове инвестиционни консултации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Същност и съдържание на инвестиционните консултации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Измами с ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Промените в Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Правна уредба на отношенията между дружество със специална инвестиционна цел и обслужващо дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Договорът за брокерски услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Одобрителни производства, касаещи инвестиционните посредници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31