Автори / източници
Поля Голева, проф. д-р

Намерени 208 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Съпричиняване на вреди от лица, неспособни да разбират свойството и значението на извършеното и/или да ръководят постъпките си
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-19

Правата на жертвата на престъпление според правото на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-18

Дарение на дружествени дялове на ненавършили пълнолетие лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-18

Преддоговорната информация и отказът от договора за финансови услуги от разстояние
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

Разваляне на предварителния договор за продажба на недвижим имот в условията на стопанска непоносимост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-19

Съчетанието на спедиционен, превозен и застрахователен договор в международния автомобилен превоз на стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

Бележки по Тълкувателно решение № 1/2022 от 27.11.2023 г. на ОСГК на ВКС по въпроси от ЗОДОВ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

Важен проблем относно действителността на завещанието в противоречивата практика на Върховния касационен съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

Въпроси и отговори относно стопанската непоносимост
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

Интересни нормативни разрешения на отговорността за непозволено увреждане в новото ни законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

Дружество с променлив капитал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

Становище по Тълкувателно дело № 1 от 2023 г. на Общото събрание на Търговската колегия на Върховния касационен съд по някои въпроси на компетентността на арбитража
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

Въпросът за перемпцията в изпълнителното производство по отношение на солидарните длъжници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

Застраховка за пенсия, свързана с инвестиционни фондове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

Понятието „груба небрежност“ в облигационното и търговското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

Въпросът за търговеца - юридическо лице и неимуществените вреди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Въпроси на процесуалната защита на промишления дизайн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

Може ли през срока на предизвестието за прекратяване на трудовия договор, направено от работодателя, да се ползва платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

Договор за дружество или договор за заем за потребление?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

Въпроси за същността на правоотношението между управителя и дружеството с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Проблемът за наследяването от братя и сестри на средствата от индивидуалната партида при смърт на лице, подлежало на задължително допълнително пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Проблемът за наследяването от братя и сестри на средствата от индивидуалната партида при смърт на лице, подлежало на задължително допълнително пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Определяне на договорни клаузи от съда - чл. 300 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Нови положения в правната уредба на обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

За липсата на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и връзката й с дерегистрацията на пътното превозно средство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

Някои въпроси на връзката между процесуален пълномощник и свидетел в гражданския процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Нови правила за определяне на законната мораторна лихва в частното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

Нови правила за определяне на законната мораторна лихва в частното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

Понятие за покрити облигации и основни моменти в правната им уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Обезщетяване на пропусната полза (Lucrum cessans) при непозволено увреждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

Непозволено увреждане или неоснователно обогатяване е претенцията на засегнатите лица при обявен за противоконституционен закон?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

Краудфъндинг - нови моменти в правната му регулация в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

Преглед на съдебната практика по въпросите на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите през 2021 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Приложимостта на чл. 114, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите при търговските сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Предстоящи промени в правната уредба на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на собствениците и водачите на моторни превозни средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Недействителността по гражданското и търговското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

Нов поглед върху стопанската непоносимост в условията на COVID-19
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

Не е ли време да се премахне противоконституционната норма в КСО за ограничаване на максималния размер на пенсиите за стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Не е ли време да се премахне противоконституционната норма в КСО за ограничаване на максималния размер на пенсиите за стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

По въпроса за съотношението между индивидуалното и универсалното принудително изпълнение и издаваните постановления за възлагане на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

Отговорност за вреди, причинени на околната среда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

Спорен въпрос за намаляване на обезщетението за неимуществените вреди при съпричиняване от пострадалия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

Някои важни правни положения в решенията на ВКС, свързани с приложението на Кодекса за застраховането през периода 2016-2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Признаване на вземането от длъжника като основание за прекъсване на погасителната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Електронното връчване на призовки и съобщения според новата правна уредба в Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Извънредното положение, застраховането и туристическите услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

Наследяване и делба на налични поименни акции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

Новите положения в правния режим на погасителната давност по Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Представителният иск в потребителското право на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

Измамата в застрахователното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

Правните последици от влязлата в сила присъда в гражданския процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

За някои въпроси на правото на застрахования срещу застрахователя при застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Нищожността на сделката и въпросът за нейното прилагане от съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Законовото решаване на въпроса дали съдебно дело с потребител е търговско или гражданско (или още веднъж за дефиницията на търговска сделка)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Правната страна на системата „бонус-малус” при задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Въпроси на частното право в условията на извънредно положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Някои въпроси на вписването в имотния регистър при преобразуване на търговски дружества и на заобикаляне на закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Новите фактически състави на отговорността на държавата за вреди след последните промени в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

Напрежението в жилищния комплекс от затворен тип - 10 години след Закона за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Принципът на случайното разпределение на делата - понятие и правно значение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Продължителните договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

Домашното насилие - правни проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Погасяват ли се непредявените в производството по несъстоятелност вземания на кредиторите, когато то е прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 от Търговския закон?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

„Стоп капаро“ - понятие и правна същност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Съдебната практика по определяне на дял от вещи в търговското предприятие на съпруг - едноличен търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

За възраженията, които застрахователят може да прави на третото увредено лице при задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Цесията и потребителят - длъжник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Корпоративна социална отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

За информационните задължения на разпространителите на застрахователни продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

За информационните задължения на разпространителите на застрахователни продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

За последните изменения и допълнения в Кодекса за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Едно решение на Съда на Европейския съюз, отнасящо се до задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, което предизвика дискусии в практиката и съмнения за правилност в теорията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

Отговорност за вреди, причинени на подалия сигнал срещу корупция и конфликт на интереси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Заобикалянето на закона като основание за нищожност на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Отговорност за причинени вреди при нарушаване на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на лични данни и свободното им движение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Практиката на Съда на Европейския съюз по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите през 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Практиката на Съда на Европейския съюз по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите през 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Въпроси относно някои от последните изменения и допълнения на Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Имуществена отговорност за забранени споразумения, решения и съгласувани практики според Директива 2014/104 на Европейския парламент и на Съвета от 26.11.2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

За някои особености на застраховката „Злополука“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Коментар на Тълкувателно решение № 1/2016 г. от 30.01.2017 г. на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Нови моменти в нотариалните производства и удостоверявания след промените в Търговския закон, засягащи правната уредба на ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Имуществена отговорност на регистрирания одитор според новия Закон за независимия финансов одит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Някои моменти в правното положение на управителя на ООД според практиката на ВКС по чл. 290 ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Застраховка на отговорността на туроператора за вреди, причинени на потребителя, съгласно Закона за туризма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Безсилието на кредитополучателите трябва ли да разрушава основни правни институти?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Въпроси на предсрочната изискуемост на договора за паричен заем, възнаградителната и санкционната лихва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Неизпълнение на договора - Общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Невъзможност за изпълнeние - Забава на кредитора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Форми на неизпълнение на договора - Неточно неизпълнение - Забавено изпълнение или забава на длъжника (mora debitoris)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Последици от неизпълнението - Искът по чл. 80 ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Последици от неизпълнението - Изключване и намаляване на договорната отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

Важни промени в правния режим на застраховането на гражданска отговорност според новия Кодекс за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

Застраховка на финансови загуби - анализ на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Застраховката на правни разноски и свободата на избор на адвокат в светлината на практиката на Съда на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Правото на отказ от застрахователния договор при животозастраховане в случаите на неинформиране на застрахования от застрахователя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Изменения в Закона за данък върху застрахователните премии, в сила от началото на 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Някои по-важни въпроси, свързани с отговорността за разноските по делото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Отговорност за разноските по делото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>