Автори / източници
Мария Андреева

Намерен 1 документ

Обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни лица, организирано от Агенцията по заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Андреева
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31