Автори / източници
Йосиф Илиев, проф. д.ик.н.

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

За необходимостта от изграждане и функциониране на модерни системи за управление на човешките ресурси във фирмите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Проблемни полета при утвърждаването на екипи във фирмите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Проблемни полета при утвърждаването на екипи във фирмите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Казуси пред втората вълна на боновата приватизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Илиев
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Промени в концептуалния модел на приватизация-та
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йосиф Илиев
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01