Автори / източници
Лиляна Станчева

Намерен 1 документ

Регламент 1612/68/ЕИО на Съвета относно свободата на движение на работници в Общността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24