Автори / източници
Велина Тодорова, доц. д-р

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава осма - Осиновяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велина Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава девета - Отношения между родители и деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велина Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

Изплащане от държавата на присъдена издръжка на ненавършили пълнолетие деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велина Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Издръжката и имуществото на непълнолетното дете в уредбата на Семейния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велина Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Осиновяване без съгласието на родителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велина Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Становището на родителите на детето при осиновяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велина Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Имуществото на детето и действията на родителите (действаща и бъдеща уредба)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велина Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Международна програма на МОТ за премахване на детския труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велина Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24