Автори / източници
Явор Димитров

Намерени 20 документа
подредени по дата на публикуване

Разноските на свидетеля не се поемат от работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Издаване от осигурителя на справка декларация, когато лицето е работило по срочен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Издаване от осигурителя на справка декларация, когато лицето е работило по срочен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Възстановяване на осигурителите на средствата за семейни помощи за деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Определяне на право на парично обезщетение за безработица след измененията на чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Определяне на право на парично обезщетение за безработица след измененията на чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Право на парично обезщетение за безработица на лица, служители с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Право на парично обезщетение за безработица на лица, служители с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Обезщетението за безработица може да се получава и по време на мандат за общински съветник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Обезщетението за безработица може да се получава и по време на мандат за общински съветник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Право на обезщетение за безработица при прекратяване на трудовото правоотношение поради изтичане на уговорения срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Право на обезщетение за безработица при прекратяване на трудовото правоотношение поради изтичане на уговорения срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Оформяне на документи за отпускане и изплащане парични обезщетения за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Оформяне на документи за отпускане и изплащане парични обезщетения за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Право и размер на обезщетението за безработица според последните изменения на наредбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Право и размер на обезщетението за безработица според последните изменения на наредбата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се до отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица след 01.01.2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Обезщетение за безработица при неплатени възнаграждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се до отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица след 01.01.2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Обезщетение за безработица при неплатени възнаграждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Явор Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27