Автори / източници
Румяна Брестничка

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

Нова форма на нелоялна конкуренция в Интернет – Тайпоскуотинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Брестничка
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Закрила на географската идентичност на продуктите - 2/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Брестничка
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Закрила на географската идентичност на продуктите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Брестничка
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Българските фирми-маркопритежатели в контекста на присъединяването на България към ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Брестничка
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Някои особености при заявяване на международни регистрации на търговски марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Брестничка
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Конфликти между правата върху търговските марки и географските означения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Брестничка
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Ефективно стопанисване на правата върху търговски марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Брестничка
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01