Автори / източници
Венета Стефанова, ст.н.с. д-р

Намерени 20 документа
подредени по дата на публикуване

Маркировката "СЕ" задължителна от 1 януари 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Актуални изменения и допълнения на наредбите за съществените изисквания към продуктите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Енергийна ефективност на хладилни уреди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Европейски директиви за енергийна ефективност на битови уреди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Новата наредба за маркировката за съответствие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Изисквания към машините, които работят на открито, по отношение на шума
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Газовите уреди и българското техническо законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Отлага се с една година влизането в сила на наредбата за везни с неавтоматично действие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Надзор на пазара за изпълнение на техническите изисквания към продуктите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Знакът Key на cen и cenelec ­ знак за качество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Сертификация и оценяване на съответствието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Новите моменти в наредбата за строителните продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Промените в наредбата за ниско напрежение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Наредбата за играчките и маркировката СО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Оценяване на съответствието според наредбите, въвеждащи у нас директивите на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Относно Наредбата за съществените изисквания към машините
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Маркировката “СО” ­ българският еквивалент на маркировката “СЕ” ­ и електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Маркировката СЕ и отговорностите на приватизацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Маркировката "СЕ" и техническата хармонизация по безопасността на продуктите в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01