Автори / източници
Румен Симеонов

Намерен 1 документ

Проектът "Заетост чрез подкрепа на бизнеса ­ JOBS" стартира нови компоненти в подкрепа на малкия бизнес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румен Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29