Автори / източници
Петър Петров

Намерени 26 документа
подредени по дата на публикуване

Обезщетението при нарушение на авторското право и сродните му права не е проекция на общата деликтна отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Фигурата „доставчик на онлайн услуги за споделяне на съдържание“ според Директива 2019/790
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Съдът за размиването на марката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Абсолютните основания за отказ на регистрация на марка (чл. 11, ал. 1 ЗМГО) и идентичността между фирма и марка (чл. 7, ал. 5 ТЗ) в практиката на ВКС и ВАС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Поглед към практиката на Върховния касационен съд по дела, свързани с нарушения на авторското право (2014-2019 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

В помощ на съда при решаване на авторскоправни спорове относно оригиналността на произведението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

За спирането на използване на произведение от трети лица поради промяна в убежденията на автора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Търговско описание вместо търговско наименование на бутилираните води за питейни цели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Представлява ли търговската тайна обект на интелектуална собственост?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Задължение на интернет- посредниците за защита на правата върху интелектуална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Възпроизвеждане или преработка?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Съдът греши: Отговорността за нарушение на авторски права е безвиновна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Фирмата като интелектуална собственост - друг поглед към исковете по чл. 7, ал. 4 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

За рисковете, които лицата поемат като предоставят свободен достъп до интернет посредством WiFi-протокол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

Интернет като явление от авторскоправна гледна точка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Кратък преглед на практиката на ВКС във връзка със Закона за марките и географските означения (2011-2014 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Кратък преглед на някои актове на Върховния касационен съд по проблемите на авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

За интернет-посредниците, носителите на авторски права и потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Празнота в закона води до неефективност на мерките, предотвратяващи нарушения на авторски права в Интернет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Междукорпоративни споразумения - Обзор на някои политики за борба с потребителското интернет пиратство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Може ли наказателният съд да помогне на гражданския при определяне на обезщетение за нарушаване на търговска марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

За приложимия закон при нарушения на авторски права в интернет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Проблемът с паралелния внос на оригинални стоки се задълбочава
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Проблемът с идентификацията на прекия нарушител на авторски права в интернет пространството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

За отговорността на интернет посредниците при нарушени авторски права и права на търговската марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Допустимост на граждански иск при престъпления против интелектуалната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30