Автори / източници
Теодора Дичева

Намерени 307 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>

Правила за определяне на работното време при работа от разстояние
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Въпроси и отговори относно определяне на работното време при извършване на работа от разстояние - 1
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Въпроси и отговори относно определяне на работното време при извършване на работа от разстояние - 2
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Въпроси и отговори относно определяне на работното време при извършване на работа от разстояние - 3
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Въпроси и отговори относно дежурството и времето на разположение - 1
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Въпроси и отговори относно дежурството и времето на разположение - 2
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Въпроси и отговори относно дежурството и времето на разположение - 3
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Въпроси и отговори относно дежурството и времето на разположение - 4
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Въпроси и отговори относно дежурството и времето на разположение - 5
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Изплащане на обезщетение при временно отстраняване от работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

Условия и ред за регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 КТ пред Инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

Трудови отношения – Коментар - Законово и договорно съдържание на трудовия договор - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - „Място на работа“ и „работно място“, и тяхното значение - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Какви са задълженията на работодателите в началото на годината съгласно Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Възникване на трудово правоотношение от конкурс - основни задължения и възможности за работодателя - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Конкурсното начало - законова възможност за работодателите да упражнят работодателското си право за наемене на персонал, сключвайки трудов договор - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Възможности за едностранна промяна на характера и мястото на работа - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Какво трябва да съдържат вътрешните документи на работодателя: длъжностна характеристика и правилник за вътрешния трудов ред - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Време на разположение и дежурство - основни изисквания, права и ограничения при въвеждането им, съгласно чл. 139, ал. 5 КТ и Наредба № 2 за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Ограничена имуществена отговорност на работник или служител с изпълнителски функции - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Ограничена имуществена отговорност на служител с ръководни функции - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Ограничена имуществена отговорност на материалноотговорни лица - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Пълна имуществена отговорност при престъпление и при установяване на липси - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Отговорност при съпричиняване на вреда от двама или повече работници и служители, в условията на ограничена и пълна имуществена отговорност - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Реализиране на ограничената имуществена отговорност - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Право на обезщетение при временно отстраняване от работа - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Право на обезщетение на работника при правомерен отказ да изпълнява работата си - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - За задължението на работодателите за изготвяне на списък, удостоверяващ определените работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (чл. 25, ал. 2 ППЗХУ) и старото задължение за изго
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Договаряне на срок на предизвестие - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Възможности и правни последици при оттегляне на предизвестието от страна на работника или работодателя - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Право или задължение на работодателя да направи подбор по смисъла на чл. 329 КТ и Тълкувателно решение № 3 от 16.01.2012 г. по ТД № 3/2011 г. - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Прекратяване на трудовия договор срещу уговорено обезщетение - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Как се броят различните срокове в трудовото законодателство - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Възможност за разсрочване на задълженията от глоби и имуществени санкции пред инспекцията по труда - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Здравословни и безопасни условия на труд – Коментар - Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Здравословни и безопасни условия на труд – Коментар - Право на работника или служителя да откаже изпълнението или да преустанови работата, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота или здравето му - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Здравословни и безопасни условия на труд – Коментар - Какво предвиждат последните промени в Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност при използване на лични предпазни средства - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Здравословни и безопасни условия на труд – Коментар - Коментар на промените в Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 КТ пред инспекцията по труда - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Насърчаване на заетостта – Коментар - Единно разрешение за пребиваване и работа на чужденци - обслужване на „едно гише“ - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Насърчаване на заетостта – Коментар - Програма „Старт в кариерата“ - възможност за придобиване на трудов стаж от безработни младежи, завършили висше образование - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Насърчаване на заетостта – Коментар - Операцията „Запази ме +“ - подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия и на самоосигуряващи се лица, които директно са преустановили дейността си поради налагането на противоепидемични мерки - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Възможност за разсрочване на задълженията от глоби и имуществени санкции пред инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

В кои случаи работодателите следва да подадат годишната декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

За правото на работника или служителя да откаже изпълнението на определена работа, или да преустанови нейното изпълнение, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота или здравето му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Новите възможности за сключване на споразумение в административнонаказателното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Трябва ли Вашето предприятие да сключи застраховка „Трудова злополука“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

В какви случаи се прилага сигналната функция на Инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

Вътрешнофирмени актове и документи, които работодателят следва да поддържа, свързани с осигуряването на ЗБУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

Може ли работодателят да извършва контрол, който безспорно да установи наличието на алкохол или други упойващи вещества в организма на негов служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Какви са законовите задължения на работодателите при проверка в предприятието от контролните органи на ГИТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

Как промените в Кодекса на труда от края на 2020 г. ще променят административнонаказателната дейност на инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Трудови отношения – Коментар - Законови предпоставки и ограничения при сключване на срочен трудов договор „по изключение“ – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Възможности за промяна на работното време при извънредно положение или извънредна епидемична обстановка – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Кои категории работници и служители имат право на намалено работно време – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Практически решения за работодателите за възлагане на работа при извънредно положение или извънредна епидемична обстановка (home office) – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Едновременно (ваканционно) предоставяне на платен годишен отпуск – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Как работниците и служителите, имащи право на специална закрила, ползват различните видове отпуски – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Вътрешно заместване - с трудов договор или със споразумение между страните – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Каква специална закрила ползват работниците и служителите по време на съществуване на трудовото правоотношение – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Кога работниците могат да напуснат работа без предизвестие – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - В кои случаи при едностранно прекратяване на трудовия договор от работника без предизвестие, работодателят му дължи обезщетение и в какъв размер? Кога такова обезщетение се дължи и от работника – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Какви са особеностите при вземане на мнението на ТЕЛК преди уволнение на трудоустроени и на работници или служители, боледуващ от определени болести – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Подлежи ли на контрол (административен или съдебен) даденото разрешение или отказът за даване на предварително разрешение за уволнение? Може ли при получен отказ да се иска повторно разрешение и кога – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Кога най-късно работодателят следва да е поискал и получил специалното разрешение за уволнение от Инспекцията по труда, във връзка с прекратяване на трудовия договор – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Новите възможности за сключване на споразумение в административнонаказателното производство – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Как промените в Кодекса на труда от края на 2020 г. ще променят административнонаказателната дейност на Инспекцията по труда – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Нова административнонаказателна санкция при неизпълнение на предписание при обявяване съществуването на трудово правоотношение по реда на чл. 405а КТ – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Обявяване на недействителност на трудов договор от Инспекцията по труда - едно рядко прилагано правомощие за закрила на труда на непълнолетните – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Сигнална функция на Инспекцията по труда - в какви случаи се прилага тя – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Правомощията на контролните органи на Инспекцията по труда за противодействие на недекларирания труд – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Какви са законовите задължения на работодателите при проверка в предприятието от контролните органи – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Здравословни и безопасни условия на труд - Действия на работодателите, съобразно Насоките на ЕС за ограничаване на разпространението на COVID-19 - „Завръщане на работното място - адаптиране на работните места и защита на работещите“ – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Здравословни и безопасни условия на труд - Действия на работодателя в случай на положителен резултат за COVID-19 на работник или служител – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Здравословни и безопасни условия на труд - Може ли работодателят да извършва контрол по начин и със средства, които безспорно удостоверяват наличието на алкохол или други упойващи вещества в организма – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Здравословни и безопасни условия на труд - Какви възможности за организация на работния процес може да използва работодателят, при завръщане на работа на неговите служители по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Здравословни и безопасни условия на труд - Какви мерки следва да се предприемат, за да се ограничи рискът от заразяване на персонала с COVID-19 на работното място – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Здравословни и безопасни условия на труд - Вътрешнофирмени актове и документи, които работодателят следва да създаде и поддържа, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

В кои случаи трябва да бъде подадена декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Възможности, които предоставя трудовото законодателство, с цел минимизиране на риска от заразяване с COVID-19
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

Възможности за безопасно завръщане и адаптиране на работните места, във връзка с пандемията от COVID-19, съобразно насоките на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Действия на работодателя за отстраняване на служител с грипоподобни симптоми при идването му на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

Погасяване на правото на ползване на платен годишен отпуск. Забрана за парично компенсиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

Определяне на работни места за трудоустроени работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

Законови възможности за работодателя да поиска от инспекцията по труда да даде задължителни за изпълнение предписания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

Изплащане на трудовото възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Извършване на оценка на риска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания - Приложен коментар - Кои работодатели са длъжни да изпълняват квотата и кои са освободени от нейното изпълнение по силата на този или друг закон?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания - Приложен коментар - Изпълнение на квотите по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания за работодатели с 50 и повече, и със 100 и повече работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания - Приложен коментар - Какво е подходящо да направят работодателите, засегнати от квотите, за попълването им?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания - Приложен коментар - Законови възможности за освобождаване от квоти съгласно чл. 38, ал. 3 ЗХУ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания - Приложен коментар - Алтернативни мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания - Приложен коментар - Компенсационни вноски по чл. 38, ал. 6 ЗХУ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

Електронни и административни услуги, предоставяни на работодателите от инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Трудови отношения – Коментар - Трудовият договор за работа от разстояние като гъвкава форма на заетост – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

Трудови отношения – Коментар - Възможности за разпределение на работното време съобразно режима на работния процес – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

Трудови отношения – Коментар - Работа през определени дни от месеца - възможности и ограничения – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

Трудови отношения – Коментар - Максимална продължителност на работния ден и на работната смяна – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

Трудови отношения – Коментар - Погасяване на правото на ползване на платен годишен отпуск. Забрана за парично компенсиране – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

Трудови отношения – Коментар - Изплащане на трудовото възнаграждение – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>