Автори / източници
Жеко Фетваджиев

Намерен 1 документ

Анализ на стратегиите, прилагани при сключване на лицензионни договори за отстъпване на права върху индустриална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жеко Фетваджиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26