Автори / източници
Денка Койчева

Намерени 10 документа
подредени по дата на публикуване

За ролята на иска по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ след делба на възстановени земеделски имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Приносът за увеличение на наследството и неговото възнаграждаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Замяната като способ за придобиване и прекратяване на вещни права върху недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Представителство при приемане на наследство. Изпълнител на завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Портиерно помещение в етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Какво включва площта на недвижимия имот и как влияе при определяне на цената му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Придобиване на собственост върху държавна или общинска земя въз основа на придобито право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Кой и как плаща задълженията на преобразуваните търговски дружества?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Колко пъти може да се спори за един и същи имот?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Правни последици от отчуждаване на правото ­ обект на реалната реституция в хода на административния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24