Автори / източници
Гълъб Донев

Намерени 23 документа
подредени по дата на публикуване

Административнонаказателна отговорност за нарушаване на законодателството по безопасност и здраве при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Безопасността и здравето при работа - приоритетен въпрос на европейската социалнаполитика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Подобряване на качеството и производителността на труда: Стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007-2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Проблеми и нови тенденции при превенцията на мускулно-скелетните смущения в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Инспекторът - желан партньор и консултант на работодателите и работниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Допълнително трудово възнаграждение за образователна и научна степен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Необходимост и предназначение на наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Допълнителни трудови възнаграждения със задължителен характер, определени с Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Допълнителни трудови възнаграждения, които могат да се договарят или предоставят от предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Недка Колева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Стратегията на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007-2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Новата Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

От компенсации към мотивация за здравословен и безопасен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Европейска седмица по безопасност и здраве при работа 24-28 октомври 2005 година “Спрете този шум”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Изменения и допълнения в Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Модели на организация на дейностите по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и превенция в България. Обща структура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Методика за оценка на въздействието от въвеждане на изискванията на европейските директиви, свързани с безопасността и здравето при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Един век развитие на законодателството в областта на безопасността и здравето при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Национална конференция "Да строим безопасно!" в рамките на Европейската седмица за безопасност в строителството (18-22 октомври 2004 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Определяне размера на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Условия и ред за замяна на воинските задължения с алтернативна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Фонд “Условия на труд” през 2004 г. ­ цели, проекти, програми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Промените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01