Автори / източници
Галина Николова

Намерени 22 документа
подредени по дата на публикуване

Общи правила за провеждане на здравното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Управителят напуска, за да получи пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Управителят напуска, за да получи пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Определяне на границите на коефициентите на рентабилност, ефективност и финансова автономност, и на нетния паричен поток
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Възстановяване на неоснователно получени плащания за пенсии (№ 34)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Отпускане и изплащане на пенсии по международен договор (№ 33)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Изплащане на пенсиите (№ 32)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на пенсиите (№ 31)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на пенсиите (№ 30)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Отпускане на наследствена пенсия (№ 29)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Отпускане на пенсии за инвалидност (№ 28)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Отпускане на пенсии, свързани с трудовата дейност (№ 26)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване и обезщетения за майчинство (№ 9)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване и обезщетения за майчинство (№ 9)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Отпускане на пенсии, свързани с трудовата дейност (№ 26)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Отпускане на пенсии за инвалидност (№ 28)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Отпускане на наследствена пенсия (№ 29)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на пенсиите (№ 30)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на пенсиите (№ 31)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Изплащане на пенсиите (№ 32)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Отпускане и изплащане на пенсии по международен договор (№ 33)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

Възстановяване на неоснователно получени плащания за пенсии (№ 34)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03