Автори / източници
Богдан Петров

Намерен 1 документ

Новият Закон за далекосъобщенията ще либерализира телекомуникационния пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Богдан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19