Автори / източници
Иван Велинов

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Фактическият състав на придобитата давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Велинов
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Новата правна уредба относно възлагане на неподеляемо жилище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Велинов
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Доказване на възстановеното право на собственост върху земеделски земи, гори и земи от горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Велинов
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Възлагане на неподеляемо жилище по реда на чл. 288 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Велинов
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Актуване и деактуване на недвижими имоти - държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Велинов
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01