Автори / източници
Тотю Младенов

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Международна конференция - Подобряване на социалния диалог чрез изграждане на мрежа на комитетите по условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тотю Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Обучение по безопасност на труда в строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тотю Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Инспекционната дейност при производството и употребата на опасни вещества, препарати и продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тотю Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19