Автори / източници
Иван Цицелков

Намерени 36 документа
подредени по дата на публикуване

Разпореждане с лична собственост, когато тя е семейно жилище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Горите могат да ви бъдат възстановени по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Придобитите през време на брака вещи принадлежат на двамата съпрузи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Придобиване на имоти по давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Действия при откраднат нотариален акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Възстановяване правото на собственост върху горите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Ползвателят не може да се позове на придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Как се търси обезщетение от недобросъвестен наемател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

Придобиване право на собственост върху земята, при учредено право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Вещно право на строеж върху общинска земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

Възстановяване на наследствена гора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Придобиване по давност на държавна (общинска) земя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Продажба на имоти с тежести
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Как да купя земята, върху която съм построил вила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Неотложен ремонт на общи части на сградата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Упълномощаване и оттегляне на пълномощно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Правото на собственост е погасено по давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Как се учредява право на строеж в съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Използване на общ имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Покупко-продажба на моторно превозно средство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Необходими и полезни разноски за общите части на сградата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Наследяването на деца от различни бракове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Прехвърляне на моторно превозно средство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Продажба на таванско помещение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Наследствените права не се доказват лесно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Можеш ли да си върнеш наследството, ако преди си се отказал от него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Преференции за собственика на малко предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Съсобственост на граждани с държавата и общината
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Откриване на магазин при липсващ акт 16 за строежа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Подялба на наследствените земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Процесуалното представителство на домоуправителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Кога данъчните органи запорират банкови сметки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Как наследява припознатото дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Съсобствеността трябва да се упражнява в интерес на мнозинството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Събирането на средства за поддържане на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Деклариране на земеделските имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26