Автори / източници
Богдана Кръстева

Намерени 12 документа
подредени по дата на публикуване

Изземване на имот ­ частна държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Замяна на идеална част от недвижим имот без съгласие на останалите съсобственици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Права на продавача, когато не му е заплатена продажната цена
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Права на купувача в случаите, в които му е продаден чужд имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Възможности за делба през време на брака на имущество ­ съпружеска общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Новооткрито наследство по смисъла на чл. 91а Закон за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Правото на заместване при наследяване ­ чл. 10, ал. 2 ЗН
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Обезщетение по чл. 236, ал 2 ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Правни последици за наемателя при прехвърляне на трето лице на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Прекратяване на срочен договор за наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Особености при продажбата на сграда, изградена върху терен ­ собственост на трето лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Практическо ръководство за осъществяване на сделки с недвижими имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Мариана Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26