Автори / източници
ДДС при МФ

Намерени 216 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

ДДС № 07 от 07.12.2018 г.на МФ относно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2018 г. и въпроси, свързани с банковото обслужване през 2019 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

ДДС № 08 от 21.12.2018 г.на МФ относно годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2018 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2018 г. на б
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

ДДС № 09 от 27.12.2018 г.на МФ относно единната бюджетна класификация за 2019 г. и други въпроси
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

ДДС № 01 от 18.01.2019 г. на МФ относно изготвянето и представянето през 2019 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от европейския съюз и на сметките за чужди средства
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

ДДС № 02 от 22.03.2019 г. на МФ относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 31.03.2019 г. на бюджетните организации
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

ДДС № 03 от 26.06.2019 г. на МФ относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 30.06.2019 г. на бюджетните организации
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

ДДС № 04 от 24.09.2019 г. на МФ относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 30.09.2019 г. на бюджетните организации
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

ДДС № 05 от 4.12.2019 г. (№ БНБ–132526 от 4.12.2019 г.) на МФ относно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2019 г. и въпроси, свързани с банковото обслужване през 2020 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

ДДС № 06 от 23.12.2019 г. на МФ относно годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2019 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2019 г. на
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

ДДС № 07 от 30.12.2019 г. на МФ относно единната бюджетна класификация за 2020 г. и други въпроси
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

ДДС № 01 от 16.01.2020 г. на МФ относно изготвянето и представянето през 2020 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от европейския съюз и на сметките за чужди средства
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

ДДС № 02 от 20.03.2020 г. на МФ относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 31.03.2020 г. на бюджетните организации
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

ДДС № 03 от 15.05.2020 г. (№ БНБ-44433/13.05.2020 г.) на МФ относно промени в обслужването на разплащания в чуждестранна валута
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

ДДС № 04 от 23.06.2020 г. на МФ относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 30.06.2020 г. на бюджетните организации
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

ДДС № 05 от 24.06.2020 г. на МФ относно прилагането на чл. 99 от закона за държавния бюджет на република българия за 2020 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

ДДС № 06 от 23.07.2020 г. на МФ относно промени в единната бюджетна класификация за 2020 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

ДДС № 07 от 1.10.2020 г. на МФ относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 30.09.2020 г. на бюджетните организации
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

ДДС № 04 от 25.06.2018 г.на МФ относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 30.06.2018 г. на бюджетните организации
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

ДДС № 05 от 10.07.2018 г.на МФ относно промени в единната бюджетна класификация за 2018 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

ДДС № 06 от 27.09.2018 г.на МФ относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 30.09.2018 г. на бюджетните организации
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-07

ДДС № 08 от 06.12.2016 г. на МФ относно Годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2016 г. и въпроси, свързани с банковото обслужване през 2017 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

ДДС № 09/ 23.12.2016 г. на МФ относно Годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2016 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2016 г. на бю
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

ДДС № 10 от 27.12.2016 г. на МФ относно Единната бюджетна класификация за 2017 г. и промени в наименования на сметки от сметкоплана на бюджетните организации
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

ДДС № 01 от 20.01.2017 г. на МФ относно изготвянето и представянето през 2017 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

ДДС № 04 от 28.06.2017 г. на МФ относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, на оборотните ведомости и друга отчетна информация към 30.06.2017 г. на бюджетните организации
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

ДДС № 05 от 28.09.2017 г. на МФ относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, на оборотните ведомости и друга отчетна информация към 30.09.2017 г. на бюджетните организации
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

ДДС № 06 от 05.12.2017 г. на МФ относно Годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2017 г. и въпроси, свързани с банковото обслужване през 2018 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

ДДС № 07 от 22.12.2017 г. на МФ относно Годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2017 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2017 г. на
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

ДДС № 08 от 22.12.2017 г. на МФ относно Единната бюджетна класификация за 2018 г. и други въпроси
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

ДДС № 09 от 22.12.2017 г. на МФ относно Общи положения за включване в схемата на централизирано разплащане на осигурителни вноски и данъци по чл. 159 - 161 от Закона за публичните финанси
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

ДДС № 10 от 28.12.2017 г. на МФ относно определяне на срокове за извършване на инвентаризация в бюджетните организации
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

ДДС № 01 от 22.01.2018 г. на МФ относно изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

ДДС № 02 от 19.03.2018 г.на МФ относно промени в Единната бюджетна класификация за 2018 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

ДДС № 03 от 27.03.2018 г.на МФ относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 31.03.2018 г. на бюджетните организации
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

ДДС № 01 от 11.01.2012 г. на МФ относно: указания за изготвянето и представянето през 2012 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на министерствата, ведомствата, Сметната палата, Народното събрание, В
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 02 от 08.03.2012 г. на МФ и писмо № 91см-0011 от 09.03.2012 г. На БНБ относно: ред и начин за прилагане на разпоредбите на чл. 4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 03 от 09.03.2012 г. на МФ относно: срокове за поетапно преминаване на бюджетни предприятия към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 4 от 03.04.2012 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове, както и на оборотните ведомости към 31.03.2012 г. На министерства, ведомства, народно събрание, сметнат
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 05 от 03.04.2012 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове, както и на оборотните ведомости към 31.03.2012 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 11 от 29.11.2012 г. на МФ и писмо № 91см-0126 от 29.11.2012 г. на БНБ относно: годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2012 г. и въпроси, свързани с банковото обслужване през 2013 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 12 от 21.12.2012 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове, както и на оборотните ведомости към 31.12.2012 г. на министерства, ведомства, народно събрание, сметна
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 12 от 29.12.2011 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2011 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 13 от 21.12.2012 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2012 г. и на годишните оборотни ведомости за 2012 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 13 от 29.12.2011 г. на МФ относно: годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2011 г. и изготвяне на оборотни ведомости през 2012 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 14 от 21.12.2012 г. на МФ относно: годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2012 г и изготвяне на оборотни ведомости през 2013 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 15 от 27.12.2012 г. на МФ относно: единната бюджетна класификация за 2013 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 16 от 27.12.2012 г. на МФ относно: прилагането от 01.01.2013 г. на схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица от бюджетните предприятия съгласно § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС 04 от 01.07.2013 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на извънбюджетните сметки и фондове и на сметките за чужди средства, както и на оборотните ведомости към 30.06.2013 г. на министерствата, в
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 01 от 23.01.2013 г. на МФ относно: указания за изготвянето и представянето през 2013 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите и на извънбюджетните сметки/фондове и на сметките за чужди средства на министерствата, ведомствата, сметн
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 02 от 12.03.2013 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на извънбюджетните сметки и фондове и на сметките за чужди средства, както и на оборотните ведомости към 31.03.2013 г. на министерствата,
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 03 от 12.03.2013 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на извънбюджетните сметки/фондове и на сметките за чужди средства, както и на оборотните ведомости към 31.03.2013 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 05 от 01.07.2013 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на извънбюджетните сметки/фондове и на сметките за чужди средства, както и на оборотните ведомости към 30.06.2013 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 11 от 14.10.2014 г. (№ БНБ -118145/15.10.2014 г.) на МФ относно: допълнение на указания на министерството на финансите и Българската народна банка ДДС № 5/28.03.2014 г. (БНБ № БНБ-43966/1.04.2014 г.)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 12 от 04.12.2014 г. (№ БНБ-136380/4.12.2014 г.) на МФ относно: годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2014 г. и въпроси, свързани с банковото обслужване през 2015 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 01 от 29.01.2014 г. на МФ относно: изготвянето и представянето през 2014 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от европейския съюз и на сметките за чужди средства
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 08 от 16.09.2014 г. относно допълнителни пояснения във връзка с отчитането на определени операции, активи и пасиви в контекста на прилагането на сметкоплана на бюджетните организации
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 09 от 30.09.2014 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости към 30.09.2014 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 10 от 30.09.2014 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости към 30.09.2014 г. на
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 14 от 12.12.2014 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2014 г., както и на оборотните ведомости за 2014 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 15 от 12.12.2014 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2014 г., както и на годишните оборотни ведомости за
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 16 от 13.12.2014 г. на МФ относно: годишното счетоводно приключване на бюджетните организации за 2014 г. и някои въпроси, свързани с отчетността през 2015 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 17 от 18.12.2014 г. на МФ относно: единната бюджетна класификация за 2015 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 02 от 24.02.2014 г. (№ 33206/24.02.2014 г. на БНБ) относно промени в банковите сметки на НАП за администрираните от НАП приходи на централния бюджет, НОИ и НЗОК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 03 от 27.03.2014 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости към 31.03.2014 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 04 от 27.03.2014 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости към 31.03.2014 г. на
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 05 от 03.04.2012 г. на МФ относно: изготвяне и предоставяне от банките на периодична информация за операциите и наличностите по сметките на бюджетните организации и начина за регулация на ежедневното обезпечение на тези наличности от банките
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 14/2 1.12.2015 г. относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2015 г., както и на годишните оборотни ведомости за 2015 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 15/2 1.12.2015 г. относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2015 г., както и на годишните оборотни ведомости за 2015 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 04 от 14.04.2015 г. относно промени в единната бюджетна класификация за 2015 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 05 от 14.04.2015 г. относно промени в наименованията на някои сметки от сметкоплана и промени в отчитането на приходите от дивиденти и някои други операции
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 06 от 29.06.2015 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости към 30.06.2015 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 07 от 29.06.2015 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости към 30.06.2015 г. на общини
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 08 от 20.07.2015 г. относно актуализираната функционалност в себра „Регистър на бюджетните организации”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 09 от 31.07.2015 г. (№ БНБ-72589/31.07.2015 г.) относно изготвяне и предоставяне от банките на периодична информация за операциите и наличностите по сметките на бюджетните организации и начина за регулация на ежедневното обезпечение на тези наличнос
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 10 от 28.08.2015 г. относно промени в единната бюджетна класификация за 2015 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 11 от 28.09.2015 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости към 30.09.2015 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 12 от 28.09.2015 г. относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости към 30.09.2015 г. на общини
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 13 от 8.12.2015 г. (№ бнб-111326/9.12.2015 г.) относно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2015 г. и въпроси, свързани с банковото обслужване през 2016 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 16/23.12.2015 г. относно: годишното счетоводно приключване на бюджетните организации за 2015 г. и някои въпроси, свързани с отчетността през 2016 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 17/23 .12 .2015 г. относно: единната бюджетна класификация за 2016 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС изх. № 02 от 2.04.2015 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости към 31.03.2015 г
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 03 от 02.04.2015 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости към 31.03.2015 г. на
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 01 от 26.01.2015 г. на МФ относно: изготвянето и представянето през 2015 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 01 от 28.01.2016 г. на Министерство на финансите относно изготвянето и представянето през 2016 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 02 от 31.03.2016 г.на Министерство на финансите (№ БНБ-31900/1.04.2016 г.) относно ред и начин за прилагане на разпоредбите на чл. 4 от закона за ограничаване на плащанията в брой
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 03 от 31.03.2016 г.на Министерство на финансите относно изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на бюджетните организации, ка
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 04/30.06.2016 г. изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на бюджетните организации, както и на оборотните им ведомости към 30
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 05/30.09.2016 г. начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 06/30.09.2016 г. изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на бюджетните организации, както и на оборотните им ведомости към 30
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

ДДС № 10 от 29.12.2010 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2010 г. на министерства, ведомства, Народно събрание, Сметната палата, Висшия съдебен съвет,
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

ДДС № 11 от 29.12.2010 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2010 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

ДДС № 12 от 29.12.2010 г. на МФ относно: годишното счетоводно приключване на бюджетните предриятия за 2010 г. и изготвяне на оборотни ведомости през 2011 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

ДДС № 13 от 29.12.2010 г. на МФ относно: единната бюджетна класификация за 2011 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

ДДС № 14 от 29.12.2010 г. на МФ относно: указания за изготвянето и представянето през 2011 г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на министерствата, ведомствата, Сметната палата, Народното събрание, В
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

ДДС № 02 от 30.03.2011 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.03.2011 г. на министерства, ведомства, Народно събрание, Сметната палата, Висшия съдебен съвет,
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

ДДС № 03 от 30.03.2011 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.03.2011 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

ДДС № 04 от 27.06.2011 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2011 г. на министерства, ведомства, Народно събрание, Сметната палата, Висшия съдебен съвет,
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

ДДС № 05 от 27.06.2011 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2011 г. на общините
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

ДДС № 06 от 03.09.2011 г. на МФ относно: ред и начин за предоставяне на авансово финансиране чрез сметки и кодове в себра на националния фонд и отчитане на операциите по неговото получаване, разходване и погасяване от бюджетните предприятия
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

ДДС № 7 от 29.09.2011 г. на МФ относно: изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 30.09.2011 г. на министерства, ведомства, Народно събрание, Сметната палата, Висшия съдебен съвет, Н
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДДС при МФ
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>