Автори / източници
Веселина Манева, доц. д-р

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Тълкуване на патентните претенции при спор за патентно нарушение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселина Манева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Същност и правно значение на патентните претенции за определяне обхвата на правна закрила на патентите за изобретения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселина Манева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26