Автори / източници
Кремен Маринов, доц. д-р

Намерени 11 документа
подредени по дата на публикуване

Кодексът на МЧП и обновената уредба на договорните отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кремен Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Новата вещноправна уредба на инвестициите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кремен Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Новата правна уредба на инвестициите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кремен Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Обновен правен режим на инвестициите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кремен Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Преобразуване чрез промяна на правната форма. Обща характеристика и фактически състав
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кремен Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Вещни права на чужденците в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кремен Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Относно правния режим на българските държавни имоти зад граница
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кремен Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Преобразуване на търговски дружества. Разделяне, отделяне, отделяне на еднолично търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кремен Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Преобразуване на търговските дружества. Вливане и сливане - правни въпроси и решения според действащата и според новата законодателна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кремен Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-30

Автономията на волята според новата част трета на ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кремен Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Приложимо право към договорите с международен характер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кремен Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03