Автори / източници
Ирена Борисова

Намерени 61 документа
подредени по дата на публикуване

Отлагане ползването и погасяване по давност на платения годишен отпуск, според Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

Издаване на акт за назначаване на кандидата, класиран на първо място в конкурсната процедура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

Преназначаване на служител при трансформиране на длъжността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

Прекратяване на временното преназначаване на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Прекратяване на служебното правоотношение срещу уговорено обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Нов норматив за численост на политическия кабинет на министър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

Запазване на служебното правоотношение при преобразуване на администрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

Относно делегирането на правомощия по служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

Кога е налице несъвместимост при изпълнението на държавна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Нов начин при подбора на държавни служители, в сила от 1 януари 2022 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Ползване на отпуск от държавен служител при условията на вътрешно съвместителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

Трябва ли служителят да възстанови изплатената му сума за представително облекло, в случай че не е уволнен, а напуска сам
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Подлежи ли на оценяване държавен служител, който е в изпитателен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

Деклариране на обстоятелства при изпълнение на държавна служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Относно изпълнението на изискването за професионален опит при назначаване на държавни служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

Увеличение на заплатите на служителите в някои административни структури
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

Управление на проекти и програми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

Новият Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Работа от разстояние за държавните служители в условията на извънредно положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Подбор при мобилност на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

Актуални промени в подзаконовата нормативна уредба на държавната служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Ролята на длъжностната характеристика при служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Ролята на оценката при служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Срок за изпитване по Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

За промените в заплащането в администрацията, в сила от 1 януари 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Определяне на заплатата на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Професионален опит или ранг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

Вътрешна мобилност на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Мобилност на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Кариерно развитие в държавната служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Непрекъсваемост на държавната служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Относно задължението за ползване на отпуск от кандидатиралите се за участие в местни избори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Прекратяване на служебното правоотношение в случаите на несъвместимост с държавната служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Законосъобразност на прекратяването на служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Съдебен контрол върху процедурата за оценяване изпълнението на длъжността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

Съвместяване на две длъжности, определени за заемане по служебно правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Новият Класификатор на длъжностите в администрацията, в сила от 1 юли 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

От 15 март 2012 година влиза в сила нова наредба за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Статут, правомощия и задължения на кметовете на общини, райони и кметства, и на кметските наместници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Общинският съвет - Статут, правомощия и задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

За възможността заместващ служител да бъде назначен на длъжността на замествания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Може ли чрез мобилност държавен служител, който работи на непълно работно време, да бъде преместен и назначен в друга администрация на пълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Преглед на съдебната практика на вас във връзка с тълкуването на понятието “професионален опит”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

При какви условия може да се заеме по-висока длъжност в администрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Кой съд е компетентен да се произнесе по претенцията за обезщетение, предявена от държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Как приоритетите на правителството се превръщат в задачи на конкретните служители в администрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Нов фокус върху индивидуалните заплати на служителите в администрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Може ли една и съща оценка 2 ­ "Изпълнението е над изискванията", да бъде използвана както за повишаване в длъжност, така и за повишаване в ранг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Определяне момента на прекратяване на служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Какво наложи създаването на стратегията за управление на човешките ресурси в държавната администрация?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Проблеми при атестирането на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Как да изберем подходящия начин за провеждане на конкурса за държавни служители?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Начини за подбор на подходящия служител за свободна длъжност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Единен класификатор на длъжностите в администрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Разяснения във връзка с обявлението за конкурс за заемане на длъжност за държавен служител по чл. 10а от Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Промени в законодателната рамка на държавната служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Кой е компетентен да прекрати служебното правоотношение на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Заповедта за прекратяване на служебното правоотношение не може да има обратно действие 35
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

За обективната невъзможност за изпълнение на служебните задължения от страна на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирена Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03