Автори / източници
Любен Велинов

Намерени 15 документа
подредени по дата на публикуване

Практика на Арбитражния съд при Българската търговскопромишлена палата по погасителната давност (1976-2003 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Велинов
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

За подготвителния договор при вливане и сливане на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Велинов
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Може ли дружественият дял на съдружник в оод да бъде обект на обезпечение и принудително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Велинов
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

За иска за отмяна на решение на ОС на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Велинов
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Вписване на сдружение по ЗЮЛНЦ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Велинов
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Новости в търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Велинов
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Изключване на съдружник в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Велинов
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Изключване на съдружник от събирателно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Велинов
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Приемане на вземанията в производството по несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Велинов
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Предявяване и приемане на вземанията в производството по несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Велинов
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Преобразуване на търговското дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Велинов
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Встъпване на наследниците на съдружник в събирателно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Велинов
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

По някои въпроси на извънсъдебното споразумение при несъстоятелност.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Велинов
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Вписване на читалище в съдебен регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Велинов
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Търговски регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любен Велинов
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01