Автори / източници
Мария Хорташка

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Отстраняването на несъответствия при съвместяването на данни за поземлените имоти от различни източници при създаването на кадастрална карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Хорташка
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Технически дейности по създаването на кадастъра през 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Хорташка
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Издаване на удостоверение по чл. 52, ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Мария Хорташка
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Процедура за създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър за поземлен имот или група имоти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Мария Хорташка
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04