Автори / източници
Мария Христова

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

Разпореждане с наследствени имоти (чл. 76 ЗН)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Отчуждително действие на подробните устройствени планове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Христова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Делба на незаконни строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Правата на ползвателите по Закона за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Христова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Правни изисквания за делба на урегулирани поземлени имоти по Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Делба на жилища по Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Правно технически изисквания за делба на земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Индивидуализация на недвижимите имоти, за които не е налице влязъл в сила подробен устройствен план по ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Практически проблеми във връзка с вписване на исковите молби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04