Автори / източници
Кино Лазаров, проф. д-р

Намерен 1 документ

Видове процедури за възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Кино Лазаров
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04