Автори / източници
Йордан Чомпалов

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Два проблема относно българските депозитарни разписки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Чомпалов
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Търговия с ценни книжа по смисъла на чл. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Чомпалов
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Цели, икономическа целесъобразност и обществен характер на регулирането на пазара на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Чомпалов
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

За икономическата основа на регулирането на пазара на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Чомпалов
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Два актуални въпроса относно компенсаторните платежни средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Чомпалов
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Обстоятелства, подлежащи на вписване в търговския регистър при увеличаване на капитала на акционерно дружество по чл. 192 ТЗ.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Чомпалов
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01