Автори / източници
Николай Ризов

Намерени 27 документа
подредени по дата на публикуване

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство, валидни към 01.01.2022 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство, валидни към 01.01.2021 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство, валидни към 01.01.2020 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство на Република България (валидни към 01.01.2019 г.)
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство на Република България (валидни към 01.01.2018 г.)
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство на Република България (валидни към 01.01.2017 г.)
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство на Република България (валидни към 01.01.2016 г.)
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство на Република България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство на Република България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-04

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство на Република България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство на Република България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-15

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчно законодателство на Р. България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчно законодателство на Р. България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчно законодателство на Р. България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчно законодателство на Република България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчно законодателство на Р. България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 5/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 3/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Ползване на данъчно облекчение за дарение по ЗОДФЛ за доходи, получени през 2005 г., както и за доходи, получени след 01.01.2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчно законодателство на Р. България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчно законодателство на Р.България, валидни към 01.01.2006 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Някои основни изисквания към годишните финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Изтича срокът за експлоатация на заварените към 16.02.1999 г. фискални устройства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчно законодателство на Р.България, валидни към 18.02.2005 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчно законодателство на Р. България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчно законодателство на Р. България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Отмяна на задължението за сключване на писмен договор за ремонт и поддръжка на фискално устройство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Ризов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03