Автори / източници
Бойчинка Йонкова, доц. д-р, д.е.с.

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

По въпроса за влиянието на промените в МСС 1 - Представяне на финансови отчети по отношение на измененията и допълненията в други стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойчинка Йонкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Кога и защо е за предпочитане амортизацията на база производствени единици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойчинка Йонкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Продажба с обратен лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойчинка Йонкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Принципът на предпазливост в сферата на финансовото счетоводство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойчинка Йонкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03