Автори / източници
МОСВ

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

Координатна информация за Министерството на околната среда и водите
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МОСВ
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Координатна информация за Министерството на околната среда и водите и Регионалните инспекции
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МОСВ
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-17

Координатна информация за Министерството на околната среда и водите и Регионалните инспекции
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МОСВ
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Координатна информация за Министерството на околната среда и водите и Регионалните инспекции
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МОСВ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Координатна информация за Министерството на околната среда и водите и Регионалните инспекции
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МОСВ
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-20

Координатна информация за Министерството на околната среда и водите и Регионалните инспекции
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МОСВ
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

Координатна информация за Министерството на околната среда и водите и Регионалните инспекции
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МОСВ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01