Автори / източници
Мария Драгиева

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Дирекциите “Бюро по труда” правят проверки за нарушения на глава четвърта “а” на ЗИДКЗОО, извършени от лицата, получаващи обезщетение за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Драгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Нови моменти в нормативната уредба и организацията на услугите по заетостта по закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Драгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01