Автори / източници
Кристина Паскалева

Намерени 21 документа
подредени по дата на публикуване

Разрешение за извършване на дейност като брокер на стокова борса
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Кристина Паскалева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Контрол върху дейността на стоковите борси и тържища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Паскалева
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Преглед на търговската дейност на стоковите борси в България през 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Паскалева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Процедура за създаване на стоково тържище съгласно българското законодателство и законодателството на европейските страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Българското законодателство за стоковите тържища и законодателството на европейските страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и електронното правителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Българските стокови тържища в началото на 2003 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Регистри на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Паскалева
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Складовите записи и стоковите борси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Контрол на ДКСБТ над дейността на стоковите борси и брокерите в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Кратък преглед на лицензираните стокови борси в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Процедура за лицензиране на стоково тържище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Стоковите тържища в България - същност и организация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Борсови стоки и борсови кръгове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2001-09-01

Гарантиране на борсовите сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Борсови сделки ­ същност и механизъм на сключване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Борсов арбитраж ­ регламентация и особености
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Брокер на стоковата борса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Борсови членове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Трудният път на възраждане на борсовата търговия в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Контрол на ДКСБТ над дейността на стоковите тържища в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01